Aansprakelijkheid

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ZZP

Aansprakelijkheidsverzekeringen bieden een bescherming voor uw vermogen.

Een algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) biedt bescherming voor het vermogen, door materiële- en/of letselschadeclaims van derden, die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van/door het verzekerde bedrijf, over te nemen.

Ten behoeve van de dekking moet een handelen of nalaten zijn gebeurd binnen de in de polis genoemde verzekerde hoedanigheid. De basis voor aansprakelijkheid zijn wettelijke bepalingen. Een algemene aansprakelijkheidsverzekering richt zich op algemene aansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, productenaansprakelijkheid en (optioneel) milieuaansprakelijkheid. Een verzekerd bedrag geldt als maximum per gebeurtenis of aanspraak en vaak ook per verzekeringsjaar. Het vaststellen van het bestaan van inloop- en uitlooprisico’s is van zeer groot belang, in verband met het 'passend maken' van de aansluiting op voorgaande polissen. Pure financiële schaden (dus schaden die niet zijn voorafgegaan door een materiële- of letselschade) vallen niet binnen de dekking van een algemene aansprakelijkheidsverzekering. Hiervoor bestaan beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zzp voor beroepsgroepen

Er bestaan polissen ten behoeve van bepaalde beroepsgroepen, zoals advocaten/notarissen en ingenieursbureaus. Van belang zijn de voorwaarden op basis waarvan opdrachten worden geaccepteerd. Een kopie van de algemene leveringsvoorwaarden en de afwijkingen hierop, indien dit in specifieke overeenkomsten het geval blijkt te zijn, vormen daarom een wezenlijk onderdeel bij de aanvraag. De aansprakelijkheidsverzekering dekt financiële schade, zonder dat deze vooraf is gegaan door een materiële- of letselschade. Dergelijke schaden komen gewoonlijk voort uit adviezen.

Bestuurders en Commissarissenaansprakelijkheidsverzekering

Deze vorm van  aansprakelijkheidsverzekering, veelal ingezet als secundaire arbeidsvoorwaarde, beschermt het privévermogen van bestuurders en commissarissen in het geval van claims die verband houden met een vermeend disfunctioneren. Verzekerd is het gehele college van een vennootschap, stichting of vereniging. Een belangrijk onderdeel van de dekking is het onderzoek naar de schuldvraag en de kosten van verweer, voorafgaand aan een eventuele schadevergoeding. In 1987 is er specifieke wetgeving voor bestuurdersaansprakelijkheid ontstaan, die later is overgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

Aansprakelijkheidsverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ZZP bij Groen Assurantiën

Groen Assurantiën kan u zowel als particulier bijstaan met een aansprakelijkheidsverzekering en als ondernemer met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Voor ZZP kunt u bij ons terecht voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ZZP. Wij kunnen uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ZZP volledig op maat afstemmen zodat u nooit te veel premie betaald.