Ingenieurs

DNR2011

De Nieuwe Regeling 2011 (DNR2011) en het dagelijkse aansprakelijkheidsrisico van uw onderneming.

Denk bijvoorbeeld aan advocaten, notarissen en ingenieursbureaus. Van belang zijn de voorwaarden op basis waarvan opdrachten worden geaccepteerd. Ingenieurs werken vooral op basis van DNR2011.


DNR2011 Regeling

De Nieuwe Regeling 2011 beslaat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het is de meest geschikte regeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs (architecten en ingenieurs) en hun relaties. In gevallen waarbij de overheid is betrokken wordt veelal gevraagd om de BAO. Als maximale aansprakelijkheid regelt DNR2011 een keuze: 1 x de advieskosten met een maximum van EUR 1.000.000,--, of 3 x de advieskosten met een maximum van EUR 2.500.000,--. Het is daarom van belang de gekozen maximale aansprakelijkheid te toetsen aan de verzekerde limiet. Vaak is er sprake van hiaten, zonder dat men zich dit realiseert. Verzekeraars gaan als basis voor hun dekking uit van de overeengekomen voorwaarden. Soms leiden deze tot beperkingen in dekking, ook wanneer dit commercieel niet gewenst is.


DNR2011 verzekeringsproduct

Er zijn alternatieve verzekeringsproducten die ten behoeve van de dekking geen verplichting tot het hanteren van specifieke leveringsvoorwaarden regelen. Wanneer men dus iets anders overeenkomt dan de DNR2011, wordt deze regeling door de verzekeraar overgenomen, echter maximaal binnen de algemene polisvoorwaarden van de verzekeraar. In de praktijk geeft dit belangrijk meer commerciële slagkracht.

Groen Assurantiën helpt u graag verder!